شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اصلاحيه جلسه توجيهي امربه معروف سه شنبه23تير ساغت16:30تا18 ضلع شمال غربي ميدان انقلاب جنب مترو مسجدسيدالشهدا لطفاقبل ازموعدحضوريابيد
عطر ظهور
البته قبلش بايد ثبت نام بشين
mp3 player شوکر
عطر ظهور
رتبه 0
0 برگزیده
328 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top