سفارش تبلیغ
صبا

میــدانم "گـُل" را همه دوست دارند

و "بهــار" را اکثــر افراد می پسندند

ولی نمی دانم چــرا

وقتی بـــزرگی فرمود: زن، گـُل ِ بهـــآری ست (1) ،

کسی توجّه نکرد زن، چقدر می تواند دوست داشتنی باشد ،

بی هیچ شیله و پیله ای..!
تاریخ : پنج شنبه 94/2/3 | 11:52 صبح | نویسنده : شهیده | نظر