سفارش تبلیغ
صبا

از نظر من مردی که نگاه یه نامحرم می‌کنه به هر شکلی

از ... بی ارزش تره

امشب که دیر شد و موبایل گرفتیم رفتیم رستوران پیش میدون انقلاب و اونجا افطار کردیم

خیلی بد بود که همش نگاه میکرد و لبخند میزد

من هیچی چون هرچی جون می‌کند فقط چادرمو میدید و همین

ولی وقتی دختر عمه بلند شد و اون اونجوری سرشو تکون میداد و لبخند میزد دیگه نمیتونستم تحمل کنم

کلی سرش داد زدم

و بهش گفتم خجالت نمیکشی؟

و اومدم بیرون، پاهام میلرزیدن

خود دختر عمه می‌گفت چیکارش داری؟

در مقابل همچین آدمایی فقط باید سکوت کنی

راستم می‌گفت کسی که خودشو هزار جور درست کنه که کسی نگاهش کنه بایدم عین خیالش نباشه

فقط من بودم که اونجوری خودمو حرص دادم!...

خدا به داد قلب آقام برسه

 

 

البته بعدش همه گفتن که چرا به ما نگفتی بهش بگیم 

اولین باری بود نمیتونستم اون نگاه چندش آورشو تحمل کنم

خدا کمک کرد که بهش سیلی نزدم

هعییی

 

 
تاریخ : یکشنبه 97/3/20 | 12:35 صبح | نویسنده : شهیده | نظر

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک