سفارش تبلیغ
صبا


.برخی از زمان ها را هم ، زده اندوقت بی حوصلگی !

حوصله اعصاب خودت را هم نداری !

تمام کارها را رها می کنی درازکش به سقف اتاق نگاه می اندازی و

 سقف آرزوهایت را اندازه می گیری!

به آمدنت به بودنت به ماندنت به رفتنت به همه چی فکر می کنی!

امامغز که گنجایش تمام این ها را ندارد...و

#مغز_درد از همین حالات شروع می شودمغز

 درد را فقط #اهل_سکوت می فهمندهمان

 ها که در خود ریختن تمام دردها راو به ما ، جز به لبخندی پاسخ ندادند !

اگردیدید کسی سرخوش و شاد هستقضاوتش نکنید !

اوبیشترین درد را دارد !
تاریخ : دوشنبه 96/4/12 | 10:48 عصر | نویسنده : شهیده | نظر

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک