سفارش تبلیغ
صبا

.قالَ لَا تَخَافَا اِنَنِی مَعَکٌمَا اَسمَعٌ وَاَرَی

فرمود مترسید من همراه شمایم

# می شنوم  و  #می بینم

طه/46


دلی که #قرص باشد

از بودن تو ...

دیگر نمی گیرد ...

دیگر نمی لرزد ...

قلبی که سرشار تو باشد

از حضور تو ...

سرد نمی شود ...

تلخ نمی شود ...نا امیدی برای چه؟

همین که می شنوی ام..

همین که میبینی ام ...

همین حضور تو...

بهترین است برای من ...


گاهی کارهایی میکنیم که بعدش پشیمانیم و اما با این دل چه باید کرد...

که لکه های سیاه، وجودش را می پوشاند...

و شیرینی های محبت خدا ، کم رنگ می شود ...


یکی قلبش #سوخت برای خدا

و دیگری #سوخت برای گناه


 
تاریخ : دوشنبه 95/10/27 | 8:12 عصر | نویسنده : شهیده | نظر

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک