سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عـطر ظهــور

آنکه تو را ندارد چه دارد و آنکه تو دارد چه ندارد؟

سرم بره چـــــــــادرم نمیره...

 

شهدا 

با اینکه از نسل شما نیستم

ولـــــــــــــــــــــــی

دلم بدجور هوای بیسیم هایتان را کرده

شما که تا میدید خواهری تنها در کوچه هست

رد نمیشدید و نگاهش نمیکردید

امـــــــا الــــــــــان

چـــــــه بـــگـــویـــم

خودتان میبینید

چـــــادرم را به تمسخر میگیرند

اما میدانید دلم را چه قرص میکند؟؟؟؟

دلم را خونی که دادید قرص میکند

میدانم در آخرین لحظه گفتید:

به امام بگویید ما تا آخرین قطره خونمان جنگیدیم

ای کاش من هم روزی بگویم

به مهدی فاطمه بگویید تا آخرین نفس هایم

مدافع چـــــــادر بودم

کاش شهید شوم به پای چــــــــادرم

یه مثلی هست که میگه

ســرم بره قـــولـــم نمیره

قول من بانو به شهدا

چــــــــــــــادرمــــه

سرم بره چـــــــــادرم نمیره

چـــــــــــــــادرم افتخاره منه


 

دوستان دعا کنید حالم خوب بشه

دلم خیلی گرفته...[ سه شنبه 94/6/17 ] [ 11:37 صبح ] [ شهیده ] نظر