سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عـطر ظهــور

آنکه تو را ندارد چه دارد و آنکه تو دارد چه ندارد؟

توجه و اهتمام به نماز اول وقت..بسیار زیبا و کوتاه

.

 

گل تقدیم شماتوجه و اهتمام به نماز اول وقتگل تقدیم شما


 سر سفره عقد نشسته بودیم، عاقد که خطبه را خواند،

صدای اذان بلند شد. حسین برخاست، وضو گرفت و به نماز ایستاد،

دوستم کنارم ایستاد و گفت:

این مرد برای تو شوهر نمی شود. متعجب و نگران پرسیدم:

چرا؟ گفت:

کسی که این قدر به نماز و مسائل عبادی اش مقید باشد، جایش توی این دنیا نیست. 

 «خاطره ای از شهید حسین دولتی»


 

.

 

 

چه زیباست این نصیحت شهدا

ما از حلالش گذشــتیم:

شــما نـمـیـتوانید از حرامش بگذرید؟

 

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما[ پنج شنبه 94/6/12 ] [ 10:11 عصر ] [ شهیده ] نظر