سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


آقاجان عید آمد و رمضان هم تمام شد...

هنوز نمیخواهی بیای؟

دل هایی که از دوری شما بی تاب است و حلقه های اشکی که

در چشمها زده شده منتظر گوشه نگاهی از سوی شماست...!

آقا عاشقان حقیقی را این دلتنگی و اشک و ... ثابت نمیکند!

عاشق حقیقی کسی ست که به عشق شما از گناه فاصله میگیرد...

دور گناه را خط قرمز میکشد!

ولی آقا خیلی کمند عاشقان حقیقی!

آقا نیامدم بگویم عاشقان حقیقی یا خیالی چیست و کیست...

خودت بهتر میدانی...

آمده ام بگویم عاشقم کن!

عاشق خودت!

من که آنقدر همت و لیاقت ندارم که عاشق شما بشوم!

آمده ام بگویم نتوانستم،هرچه به این سو و آن سو میدوم نمیشود!

در فراق شما شبیه کسی هستم که هرچه میدود ولی نمیرسد...

آقا خسته ام از فراقتون،...

آقا من را عاشق خود کن،

جزء آن عاشقانی که بدون معشوقش می میرد!
تاریخ : چهارشنبه 95/4/16 | 11:57 صبح | نویسنده : شهیده | نظر